Hur tillverkas olika plaster

Vi använder olika plaster varje dag utan att lägga större energi på hur de framställs och vad de består av. Det finns massvis av olika plasttyper som fungerar på olika sätt beroende på vad de innehåller. Hur tillverkas plaster? Vilka olika typer av plaster finns det och hur har man framställt dessa?

Plast används som ett samlingsnamn för artificiella konstruktionsmaterial. Plast framställs i många fall ur fossil olja. Det finns två huvudtyper av plaster –termoplast och härdplast. Det finns även två framställningssätt – additionspolymerisation och kondensationspolymerisation.
Termoplaster utgör majoriteten av alla plaster (80 %) och består av linjära eller grenade polymerer. De tillverkas vid hög temperatur och kan efter stelning, åter smältas. Det går alltså att återanvända denna typ av plast i vissa former. Härdplaster däremot stelnar direkt vid tillverkning. De består av ett nätverk av tvärbundna molekyler med kovalenta bindningar.

Plastens egenskaper bestäms utifrån vilken struktur polymerens molekylkedja får. Även vilka övriga ämnen man tillsätter, det finns ämnen som kan tillsättas för att göra plasten mjukare och mer formbar och det finns ämnen som bestämmer plastens färg. Mjukgjord PVC har till exempel 70% tillsats, främst i form av mjukgörare.
Additionspolymerer kan vara både termoplaster och härdplaster. Vid additionspolymerisation slås ett stort antal molekyler med dubbelbindning ihop. Genom att bestämma polymerens längd och packning kan man bestämma de egenskaper man vill att plasten ska få. Polymeren blir hård om molekylerna ligger parallellt och mjuk om de ligger oregelbundet d.v.s. rörliga.
Polyvinylklorid (PVC) framställs genom polymerisation av kloroeten, CH2=CHCl och får då formeln: nCH2=CHCl  …-CH2- CHCl- CH2- CHCl… -( CH2- CHCl)-n
Polytetrafluroetan (PTFE) framställs genom polymerisation av tetrafluroetan (C2F4) och används i kläder under benämningen Goretex . Polymerisationsformeln blir:
nCF2= CF2  …- CF2- CF2- CF2- CF2… -( CF2- CF2)-n
Kondensationsplaster kan också vara både termoplaster och härdplaster. Ex. på en kondensationspolymer är vattenfast lim som är en kondensation mellan formaldehydrat och urinämne. Polyetylentereftalat (PET) används till returflaskor. Dessa kan man smälta ned igen och göra om till en ny returflaska. 98% av alla returflaskor återanvänds, en del av de 2% som bli över går exempelvis till tillverkning av flece av olika slag, tex. flecejackor.

Vi återvinner i dag mer och mer plaster tex. termoplaster. Det går dock inte att återvinna alla typer av plaster då de inte är nedbrytbar tex. härdplast där det ännu inte finns en fungerande återvinnings metod. I dagsläget är vi väldigt beroende av plast då det är en del av våran vardag. Vi handlar i plastkassar med varor i plastförpackningar, vi använder bil, tv, dator som innehåller mycket onedbrytbar plast.
Med tanke på de växande sopbergen där en stor procentsats består av enbart plaster bör vi försöka undvika plastanvändning och använda så mycket annat återvinningsmaterial som möjligt istället. Vi bör även satsa mer pengar på att hitta metoder för att återvinna så mycket plast som möjligt.

Annonser

Köpa fina nyckelringar på nätet?
Kontakta shop.vfo.se!
Köpa parfym online?
Köp på shop.vfo.se! Idag!
Aggregerade nyheter.
Dagliga uppdateringar.
Aggregerade nyheter.
Dagliga uppdateringar.
Aggregerade nyheter.
Dagliga uppdateringar.